Стручни скуп – географски факултет

 

У Београду 25.02.2023. године у просторијама Географског факултета одржан је стручни скуп под називом „Ка квалитетнијем географском образовању и васпитању усмереном на исходе и компетенције“, наставника и професора географије као и скупштина српског географског друштва. Теме скупа су биле конкретне и веома шаролике, као што су проблеми у настави географије, нови начини реализације наставе (СТЕАМ), израда географског теста, Јован Цвијић. Наш наставник географије својим активним присуством преноси нова сазнања и научне принципе у нашу школу и наставу географије. Такође у плану је и посета нашој школи, студената и професора са географског факулетета са циљем да се обиђу и проуче речни и еолски облици рељефа Белегиша, карактеристични за десну обалу Дунава у Срему.

 

Stru ni skup 2023  Stru ni skup 2023.1

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook