Одговоран однос према здрављу

Дана 07.10.2021. године у фискултурној сали новог школског објекта у Белегишу реализована
је радионица у оквиру теме -Одговоран однос према здрављу -. Радионицу су осмислили и
реализовали са групом ученика седмог и осмог разреда, педагог Бранка Јелача, наставник
географије Бошко Путниковић и наставник физичког и здравственог васпитања Мирослав
Топољски.
Циљ радионице: Код ученика развијати свест о значају одговорног односа према здрављу са
аспекта биолошке и друштвене основе човека и побудити их да поступају у складу са истим.
Поруком радионице „Где год били – здрави били“ упућујемо на значај здравља, на
предуслове доброг здравља, на очување истог.
У широкој лепези активности радионице истицали смо значај фактора доброг здравља и
надасве нисмо заобишли здраву храну, правилан режим исхране,физичку активност, ритам
дана...а посебну пажњу посветили смо друштвеној страни људског бића,а са аспекта сазнања и
доживљаја тинејџера.
Препоруке тинејџерима које смо извели заједно: Промишљајте о свом здрављу, брините о
себи и другима, дајте многима прилику да се угледају на вас, мислите својим главама,не
будите поводљиви, информишите се правовремено, спремите се да се суочите са изазовима -
кажите не пушењу,алкохолу,дрогама; кажите не насиљу ,интернет користите у разумној
мери.Имајте сазнања о другима, а снагом воље, личним ставовима , правилним одлукама увек
бирајте најбоље –одговоран однос према здрављу.


                                                                                                                     Бранка Јелача,педагог

 

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook