V/3

 • Списак ученика
 • Распоред часова
 • Уџбеници
 • Одељењски старешина
Списак ученика:
 1. Бижић Михајло
 2. Гашпаровић Немања
 3. Десанчић Лука
 4. Крижањић Марко
 5. Мрдаљ Живан
 6. Павлица Јасмина
 7. Паравиња Емилија
 8. Ћућа Хана
Распоред часова:
 

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

1.

Физичко васпитање

Математика

Информатика и рачунарство

Српски језик

Биологија

2.

Немачки језик

Енглески језик

Немачки језик

Географија

Енглески језик

3.

Српски језик

Српски језик

Математика

Историја

Музичка култура

4.

Математика

Ликовна култура

Српски језик

Математика

Физичко васпитање

5.

Биологија

Ликовна култура

Историја

Техничко

Музичка култура

6.

Верска настава

   

Техничко

Српски језик

7.

   

ЧОС

   
Уџбеници:

ПРЕДМЕТ

НАЗИВ УЏБЕНИКА

ИЗДАВАЧ

АУТОР

Српски језик

Читанка''Чаролија речи''

KLETT

Наташа Станковић-Шошо

Граматика

KLETT

Весна Ломпар

Радна свеска

KLETT

Наташа Станковић-Шошо, Весна Ломпар

Енглески језик

Enjoying English 5+cd

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Зоран Ненезић,                      Jonathan Pendlebury

Enjoying English 5 radna sveska

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Зоран Ненезић,                   Jonathan Pendlebury

Ликовна култура

Ликовна култура 5

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Коста Богдановић                

мр Рајка Бошковић

Музичка култура

Музичка култура за 5. разред +ЦД

Завод за уџбенике БЕОГРАД

др.Гордана Стојановић,     Милица Рајчевић

Историја

Историја

KLETT

Бранка Бечановић            

Географија

Географија

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Јелена Ћалић                              Милован Миливојевић

Математика

Математика-уџбеник

Герундијум

С.Јешић, М. Игњатовић,

Д. Мишић,

Збирка задатака

Герундијум

С.Јешић, М. Игњатовић,      

Д. Мишић,

Биологија

Биологија за 5. разред + ЦД

БИГЗ

В.Сурчински Миковиловић Т.Станојевић

Радна свеска за биологију

БИГЗ

В.Сурчински Миковиловић Т.Станојевић

Техничко и информатичко образовање

Техничко и информатичко образовање

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Слободан Попов        

Марина Петровић

Радна свеска за техничко и информатичко образовање

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Слободан Попов               Никола Чудић

Конструктор УК5      

EDUKA

Д.Голубовић,

Н.Голубовић

Информатика и рачунарство

Информатика и рачунарство уџбеник

Завод за уџбенике БЕОГРАД

Драган Маринчић,

Драгољуб Васић

Немачки језик

Wir 1 уџбеник

KLETT

Ђорђо Мота

Wir 1 радна свеска

KLETT

Ђорђо Мота

Одељењски старешина: Емилија Јелачић Радојчић, наставник српског језика

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook