Историјат школе

 • Историјат школе
 • Сви директори
 • Носиоци Вукове дипломе
 • Ђаци генерације
Историјат школе:

НАСТАНАК И РАЗВОЈ ШКОЛЕ

НАЗИВ ШКОЛЕ

            Основна школа''Вера Мишчевић'' носи име по народном хероју, Вери Мишчевић, рођеној 07.04.1925.године у Белегишу. Вера је била партизанка, борац Треће војвођанске бригаде. Погинула је 10.октобра 1944. год., код Обреновца, током борби за ослобођење Београда. За народног хероја проглашена је 27.новембра 1953.године, а 1974.године у родном месту, испред школе, подигнута спомен биста.

Образовно-васпитни рад у ОШ''Вера Мишчевић” се организује у два објекта, међусобно удаљена око седам километра.Седиште школе је у Белегишу у Улици Краља Петра првог број 33, а издвојено одељење је у Сурдуку у Улици Цара Лазара број 1.

Белегиш и Сурдук су релативно мала насеља, општине Стара Пазова, у Сремском округу.

  image001 Вера Мишчевић

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ    

Основна школа у Белегишу постоји од половинеXVIIIвека, али први писани податак потиче из 1772. године, а у њему се каже да школска зграда не постоји, већ учитељ, чије се име не помиње, децу учи у свом стану. Први учитељ (магистер) Лазар Симоновић, за кога се каже да своје ђаке учи читању, писању и рачунању помиње се 1780. године. Он је у школи у Белегишу провео више година. После њега се 1799. године помиње учитељ Илија Мишчевић за којим следе Јефтимије Грабовски (1825), Рафаило Веселиновић (1860-1871) па Петар Бугарски (1872) и тако редом.                                                                                                                                                         Школа је 1802. године имала 30, 1842. године 60, 1846. године 69, а 1871. године 83 ученика. Почетком двадесетог века школа је била четвороразредна, а имала је 369 ђака у редовној и 67 у пофторној настави.Стара школа у Белегишу запаљена је маја 1943. године, и у време рата настава се изводила у парохијском дому или у приватним кућама у месту. Изградња садашње школске зграде почела је 1948. године и завршена је 1952. године. Од тада се у њој редовно изводи настава.

image004

Фотографија ОШ''Вера Мишчевић'' Белегиш, 1977.године

Основна школа у Сурдуку настала је приближно у исто време кад и школа у Белегишу. Први писани помен потиче из 1773. године, али, сем податка да школа постоји, нема имена учитеља, ни броја деце која похађају школу.                                                                                           Први учитељ о коме постоје подаци био је Андрија Ивановић за кога се 1780. године каже да је добар учитељ који децу учи читање, писање и рачунање, а на име годишње плате прима 50 форинти. Није познато да ли је школа радила континуирано, јер се други учитељ Александар Радосављевић помиње тек 1825. године.За њим следе Стеван Николић (1842)са 47 деце у школи, Петар Бошковић (1846) са 39 ученика,Петра Петровић (1866), Јован Пуркаровић (1887). За школску зграду се 1882. године каже да је у добром стању.                                                     Почетком XXвека учитељи су били Милан Вукасовић и Александра Зековић који 1905. године имају 202 ученика уредовној и 45 у пофторној школи.                                                                                      У току Првог светског рата рад школе је био прекинут због ратних операција али је обновљен у лето 1917.године.                                                                                                                                    Од завршетка Првог до почетка Другог светског рата као учитељи се помињу Јанко Цетина, Милош Рајковић (управитељ школе), Ружа Миладиновић, Гордана Недељковић, Kаја Ердељан и Бошко Цетина.  Школа се налазила преко пута садашње школе, на месту амбуланте.               После Другог светског рата школа је била четвороразредна, па шесторазредна да би кассније прерасла у осморазредну школу која од 1957.године носи назив ''Јован Јовановић-Змај''. Стара школска зграда запаљена је, као и она у Белегишу, за време Другог светског рата, а у садашњој згради настава се, са прекидима, изводи од 1952.године.                                                        Школске 1979/80. године школа у Сурдуку није радила, а сви ученици од I до VIII разреда су ишли у Белегиш у школу.                                                                                                                        Од 1982/83. почело је поново отварање одељења у Сурдуку све до 1991/92. од када поново постаје осморазредна школа.

image006

 

Фотографија школе у Сурдуку

Садашња школа настала је спајањем основних школа "Вера Мишчевић" из Белегиша и "Јован Јовановић Змај" из Сурдука, прво у Основну школу ''Подунавље'' са седиштем у Старим Бановцима, а од 01. јануара 1986. године као самостална образовно-васпитна установа са седиштем у Белегишу.

Сви директори:
 • Петар Вукелић-од 1951. до 1961. године
 • Стеван Тишма-од 1961. до 1977. године
 • Душан Гајин-од 1977. до 1997. године
 • Милорад Бабић-од 1977. до 2002. године
 • Верица Жижовић-од 2002. до 2006. године
 • Славица Митровић-од 2006. до 2014. године
 • Верица Жижовић-од 2014.године
 • Сво особље школе- ово ћемо ми попуњавати накнадно
Носиоци Вукове дипломе:

2009-2010.

 • Сања Личанин VIII-1
 • Зорана Богдановић VIII-3
 • Драгана Иванчевић VIII-1
 • Наташа Загорац VIII-1

2010-2011.

 • Огњен Илић VIII-3
 • Дејана Милијашевић VIII-1

2011-2012.

 • Милан Шиљеговић VIII-1
 • Маша Килибарда VIII-1
 • Ивана Радојчић VIII-2

2012 -2013.

 • Михајло Јојић VIII-2
 • Лазар Вуковић VIII-1  

  2013 -2014. 

 • Емилија Ранковић VIII-1
 •  VIII-1  
Ђаци генерације:

2009/2010. Сања Личанин VIII-1
2010/2011. Огњен Илић VIII-3
2011/2012. Милан Шиљеговић VIII-1
2012/2013. Михајло Јојић VIII-2                                                                                                           2013/2014. Милош Веренчевић VIII-1

 

Log In or Register

fb iconLog in with Facebook